Chính Sách

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Nearwestgazette cam kết không cung cấp hay chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo Chính sách bảo mật thông tin người dùng tại điều 68 đến Điều 73 (Nghị định 52/2013/NĐ-CP) Khi có bất cứ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, các bạn có thể vui lòng gửi đến Email: nearwestgazette@gmail.com để chúng tôi có thể giải đáp và có biện pháp khắc phục trong trường hợp cần thiết. Xin cảm ơn! Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

2. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nearwestgazette.com cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ

3. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nearwestgazette.com đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

• Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

• Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

• Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

4. THU THẬP DỮ LIỆU MÁY TÍNH

Khi khách hàng đến thăm Nearwestgazette.com, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của khách hàng gửi đến. Những thông tin này bao gồm

• Địa chỉ IP của khách hàng.

• Các loại trình duyệt.

• Các trang web mà khách hàng đã ghé thăm trước khi đến trang web của chúng tôi.

• Những trang mục trong Nearwestgazette.com mà khách hàng ghé thăm.

5. THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nearwestgazette.com có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên website của chúng tôi. Mọi thắc mắc hay khiếu nại liên quan tới chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.